Renovatie Wijkbedrijf Bilgaard Leeuwarden

Wijkbedrijf Bilgaard renovatie 330 woningen, Leeuwarden In uitvoering.

Opdrachtgever: WoonFriesland
Ontwerp: KAW Architecten en Adviseurs
Start bouw: 2013
Oplevering bouw: 2015
Tags: Duurzaam, Zakelijk, Verbouw, Onderhoud

WoonFriesland gaat de kwaliteit (energieprestatie en basisuitrusting) van een groot deel van haar woningbestand verbeteren. Als onderdeel van het landelijk experiment Slim en Snel is WoonFriesland de eerste Noordelijke corporatie die partijen uit diverse bedrijfstakken heeft uitgenodigd om in de vorm van breed samengestelde consortia op innovatieve wijze, zowel qua product als proces, naar een goede aanpak te zoeken. Slim en Snel moet één van de antwoorden worden om de processen in de bouwkolom te verbeteren en tegelijkertijd een methodiek zijn om de verbetering van de energieprestatie van de bestaande voorraad te versnellen. Slim en Snel WoonFriesland Bijzonder aan de uitvraag van WoonFriesland was dat behalve een energiebesparing van mininaam 45% ook leefbaarheid van de wijk en bewonersgedrag in de initiële opgave werden betrokken. In oktober 2012 werden partijen opgeroepen consortia te vormen en in een korte film hun visie op de verbetering op de woningen en wijk te presenteren. In november vond de eerste selectieronde plaats met 26 deelnemers, waarna 10 consortia naar doorgingen naar ronde 2. Wijkbedrijf Bilgaard, Mienskip en De Uitkomst bleven hierna over als laatste 3 consortia. Na een intensief traject werd de finale op 16 april uiteindelijk overtuigend gewonnen door Wijkbedrijf Bilgaard. Het wijkbedrijf: voor en door bewoners! De boodschap is duidelijk: het Wijkbedrijf is er voor én door bewoners. Alleen als bewoners actief bijdragen wordt wonen, welzijn en zorg weer betaalbaar. Samen is meer mogelijk dan alleen. Sleutelwoorden zijn: gezondheid, banen en een fijne wijk om in te wonen! Benieuwd hoe het Wijkbedrijf de energiespong gaat behalen in Bilgaard? En, wat zij voor de bewoners gaat betekeken? klik dan op deze link of bekijk het YouTube-filmpje hieronder en het complete verhaal wordt u in 2,5e minuut duidelijk. Herman Wijffels Innovatieprijs 2014 Het wijkbedrijf is de winnaar van de Herman Wijffels Innovatieprijs 2014. De Herman Wijffels Innovatieprijs heeft als doel ondernemers te helpen hun kansrijke duurzame innovaties te verwezenlijken. De Rabobank organiseert de Herman Wijffels Innovatieprijs sinds 2002 en biedt daarmee een podium dat toegang verschaft tot financiering, kennis en netwerken. Het wijkbedrijf valt onder de categorie Zorg & Welzijn: voor vitale gemeenschappen en duurzame zorg. Dit zijn innovaties die de leefomgeving vitaal en leefbaar houden waarbij mensen samen ondernemen om een individueel of gemeenschappelijk belang te dienen. Of innovaties die de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg waarborgen. Lees meer over de Herman Wijffels Innovatieprijs.